Svarvning – en bra metod

Svarvning är en metod som kan användas på en mängd olika material. Det är något som kan göras hemma som hobby så väl som att svarvning kan ske på olika arbetsplatser som en del av tillverkning. Svarvning i sig är en bearbetningsprocess, med skärverktyg. Dessa skärverktyg bearbetar en spiralformig bana. Verktyget i sig flyttas mer eller mindre linjärt under den tid som själva arbetsstycket roterar.

Idag går det bra att svarva i en mängd olika sorters material. Bland annat går det bra att svarva i trä, plast, metall och sten. Dock är det då ett måste att ha rätt sorts svarv för materialet som ska svarvas.

En svarv är ett bra verktyg, som även är spånavskiljande. Med hjälp av den kan man forma ett roterande arbetsstycke för att få det att se ut på ett visst sätt. Arbetsstycket sätts fast mellan en dubb och en chuck.

Svarva trä

En vanlig svarvning som görs, det är den av trä. Du minns säkert själv att du testat på det i träslöjden i skolan. Då svarvade man ofta ljusstakar med mera. Inom träsvarvning så finns det två grundmetoder. Den ena kallas för skarpsvarvning och den andra för skärsvarvning.

Skarpsvarvning innebär att svarven har ett svarvstål som är slipad trubbig samt att svarven i sig har ett högt varvantal. Det material som svarvas bort, det blir till fint spån eller damm.

Skärsvarning har en svarv med ett spetsigt svarvstål samt att svarven har ett lägre varvantal.

Svarvning av metall

När det gäller svarvning av metall så finns det en vanlig metod som heter supportsvarvning. Det arbetsstycke man ska arbeta med, det sätts fast i chucken med tre till fyra backar som är centrerade. Skärverktyget sitter i en speciell verktygshållare. Med detta verktyg så att säga skär man bort material som då bildar metallspån. Inom supportsvarvning finns det metoder så som rak-, konisk-, profil-, plan-, och sticksvarvning.

Utvändig och invändig svarvning

Ibland så talas det även om att göra en utvändig svarvning eller en invändig svarvning. När det handlar om den som är utvändig, så är det diametern på själva arbetsstycket som man bearbetar. Man talar då mest om längdsvarvning, profilsvarvning och plansvarvning.

När det handlar om invändig svarvning så är det innerdiametern på arbetsstycket som bearbetas. Denna metod är något svårare och det finns en del utmaningar att klara av då denna svarvning görs.

Svarva på säkert sätt

Om det är så att du ska svarva på egen hand, så är det bra att alltid göra det på ett säkert sätt. Det spelar ingen roll vad det är för slags material du ska svarva i, du ska alltid ha på dig skyddsglasögon. Du bör även vara aktsam var dina fingrar är, så att de inte är nära de delar som roterar. En annan sak att tänka på, det är att efter du satt fast materialet, ta alltid bort chucknyckeln. För om den sitter kvar då du kör igång din svarv, så kommer den att slungas iväg och risken finns att du eller någon nära dig träffas av den.